Kontaktinė informacija:
Telefonas: 8 668 00 000
El. paštas: info@seimospsichologas.lt


Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius, Lietuva
mapŽemėlapis..

Nr.9. Kaip apibūdintumėte santykius su partneriu?
 •  Puikūs
 •  Labai geri
 •  Geri
 •  Prasti
 •  Blogi
Rezultatai
Netiesa, kad žinojimas yra blogai. Žinojimas užgesina baimes, įveikia abejones, žadina stiprybę, tvirtumą ir ryžtą, atveria tikrąjį tikėjimą. - Astrėja

Privatumo politika

Įstaiga siekia apsaugoti Tinklapio lankytojų, vartotojų ir klientų privatumą žemiau nurodytais būdais.

 

Asmens duomenys

Jums lankantis mūsų Tinklapyje, tam tikrais atvejais Įstaiga gali rinkti informaciją apie Jus. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Jūs apsilankote Tinklapyje, kadangi Jūsų interneto protokolo adresą (SSL) turi atpažinti serveris. Įstaiga gali naudoti šią informaciją stebėdama ir analizuodama atskirų Įstaiga Tinklapio dalių lankomumą.

Lankytojų asmens tapatybės Įstaiga nenustatinėja ir Jūsų identifikavimo ženklų nenaudoja, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi konkretiems tikslams, pvz., Jums siekiant sudaryti sutartį ir kt. Tokiu atveju Įstaiga paprašys pateikti informaciją , kuria naudojantis galima Jus atpažinti (asmeninę informaciją) ar su Jumis susisiekti.

Lankydamiesi Tinklapyje ir tokiu būdu pateikdami savo asmens duomenis, o taip pat pateikdami savo asmens duomenis sudarydami sutartį ar pagal Įstaigos prašymą, Jūs tuo pačiu sutinkate, kad Įstaiga turi teisę juos naudoti žemiau nurodytais tikslais:

 • Užtikrinti, kad Įstaiga Tinklapis atitinka Jūsų poreikius, bei sukurti ir skelbti geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį Tinklapio turinį.
 • Suteikti Jūsų prašomas ar perkamas paslaugas, įskaitant sutarčių sudarymą, užsakymų vykdymą, kt.
 • Informuoti Jus, jei to pageidaujate, apie specialius pasiūlymus, atnaujintą informaciją ir kitas naujas paslaugas.
 • Leisti Jums prieiti prie Tinklapio ribotos prieigos sričių.

Jei pateikiame trečiojo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad Jūs tvarkote šiuos duomenis teisėtai ir su asmens, kurio duomenis teikiate, sutikimu.

Kai lankotės Tinklapyje, kai kurią informaciją Įstaiga gali išsaugoti naudodamasi "Cookies" rinkmenomis (slapukais), kuriuos Jūsų kompiuteris parsisiunčia automatiškai. Šios rinkmenos nenaudojamos Jūsų asmens duomenų kaupimui, negadina kitų rinkmenų. Jei pageidaujate, galite išjungti "Cookies", keisdami naršyklės nustatymus.

Įstaiga įsipareigoja neatskleisti su Jūsų asmens duomenų, gaunamų Jums lankantis šiame Tinklapyje, jokiems tretiesiems asmenims, tačiau kartais Įstaiga samdo trečiuosius asmenis Įstaiga vardu suteikti tam tikras paslaugas. Tokiems tretiesiems asmenims Įstaiga suteiks tik tą informaciją, kurios reikia norint suteikti Paslaugą ir joms bus draudžiama naudoti tą informaciją bet kokiems kitiems tikslams.

Nors Įstaiga imasi priemonių siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis, Įstaiga negali garantuoti Jūsų perduodamos informacijos saugumo ir Jūs tai darote savo rizika. Gavusi Jūsų perduodamą informaciją Įstaiga imasi finansiškai pagrįstų pastangų siekiant užtikrinti šios informacijos saugumą Įstaigos sistemose. Siekiant apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėto priėmimo, naudojimo ar atskleidimo, Įstaiga naudoja įvairias saugos technologijas ir procedūras. Pavyzdžiui, asmeninė informacija yra saugoma ribotos prieigos kompiuterių serveriuose, esančiuose kontroliuojamose patalpose, kt. Tačiau Jūs esate visiškai atsakingas už Jums suteiktų vartotojo pavadinimų, slaptažodžių ir/ar sąskaitos informacijos saugumą.

Informuojame, kad pagal galiojančius įstatymus, Jūs turite teisę reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis ir  kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kt. Tuo atveju, jei nesutiksite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, Įstaiga negalės suteikti Jums norimų paslaugų.

Lankydamiesi Tinklapyje Jūs patvirtinate savo supratimą, kad Įstaiga gali atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, jei to reikalauja įstatymai, arba pagrįstai tikėdama, kad tai reikalinga:

 1. siekiant laikytis įstatymų arba teisinių procedūrų, kurios taikomos Įstaigai arba Tinklapiui;
 2. ginti ir saugoti teises ir nuosavybę
 3. nenumatytais atvejais užtikrinti Įstaigos darbuotojų, teikiamų paslaugų, vartotojų ar visuomenės narių asmeninį saugumą.