Kontaktinė informacija:
Telefonas: 8 668 00 000
El. paštas: info@seimospsichologas.lt


Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius, Lietuva
mapŽemėlapis..

Nr.9. Kaip apibūdintumėte santykius su partneriu?
  •  Puikūs
  •  Labai geri
  •  Geri
  •  Prasti
  •  Blogi
Rezultatai
Sėkmė gali būti bet kur. Visada laikykite užmestą meškerę, nes upokšnyje, kur mažiausiai tikitės, gali būti žuvų. - Ovidijus

Naudojimosi tinklapiu sąlygos

PRAŠOME

Prieš pradėdami naudotis Tinklapiu, atidžiai perskaitykite Naudojimosi tinklapiu sąlygas

 

Viešoji įstaiga “BENE ESSE” (toliau vadinama “Įstaiga”) suteikia Jums galimybę naudotis Įstaigos Tinklapiu adresu www.onkopsichologas.lt ir www.seimospsichologas.lt (toliau vadinamo “Tinklapiu”) vadovaujantis žemiau nurodytomis Naudojimosi tinklapiu sąlygomis (toliau vadinamomis “Sąlygomis”.

Naudodamiesi šiuo Tinklapiu Jūs sutinkate laikytis Sąlygų. Jei Jūs nesutinkate laikytis šių Sąlygų, prašome nesinaudoti Tinklapiu. Įstaiga pasilieka sau teisę keisti šias Sąlygas iš dalies ar visiškai bet kuriuo metu be jokio išankstinio įspėjimo. Jūs turėtumėte visada pasitikrinti šias Sąlygas prieš naudodamiesi Tinklapiu. Jūsų naudojimasis Tinklapiu po šių Sąlygų pakeitimo reiškia, kad Jūs sutinkate su tokiais pakeitimais.

Naudodamiesi šiuo Tinklapiu Jūs patvirtinate kad esate visiškai veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, vyresnis nei 18 metų, kurio veiksnumas nėra jokiu būdu apribotas.

 

Autorių teisės

Jei nenurodyta kitaip, šio Tinklapio ir bet kurios atskiros jo dalies autoriaus teisės priklauso Įstaigai, todėl be jos išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą Tinklapį ar jo dalį, taip pat jame esančią medžiagą bet kokia forma ar būdu, versti jį į kitas kalbas, adaptuoti, kopijuoti, skelbti, programuoti, rodyti, publikuoti, perduoti ar kitaip naudoti bet kokia forma ir bet kokiose informacijos priemonėse. Taip pat draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, galinčius pažeisti išimtines Įstaiga teises į šį Tinklapį ar prieštaraujančius sąžiningos konkurencijos, reklamos, autorių teisių apsaugos principams.

Šiame Tinklapyje esantys ženklai, prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai, įskaitant priklausančius Įstaigai, yra registruoti prekių ženklai, kurių savininkų išimtinės teisės saugomos atitinkamų įstatymų. Be jų rašytinio sutikimo draudžiama naudoti Tinklapyje esančius ženklus, prekių ženklus, paslaugų ženklus bei logotipus, įskaitant priklausančius Įstaiga, bet kuriuo būdu ar forma.

Tinklapyje panaudotos nuotraukos, dizainas, kt., taip pat yra saugomi atitinkamų įstatymų ir juos draudžiama naudoti be autorių sutikimo.

 

Lankytojai bei kita informacija

Šiame Tinklapyje pateikta informacija yra skirta Lietuvos gyventojams.

Įstaiga negarantuoja, kad šiame Tinklapyje pateikiama informacija, taip pat šiame Tinklapyje siūlomos Paslaugo tinka naudojimui kitose teritorijose. Asmenys, naudojantys Tinklapį ar užsakantys Paslaugas per šį Tinklapį iš kitų teritorijų, tai daro savo rizika ir patys atsako už vietinių įstatymų laikymąsi, jei tokie vietiniai įstatymai yra taikomi.

Įstaiga negarantuoja šio Tinklapio savalaikio prieinamumo, taip pat nenutrūkstamo jo funkcionavimo bei klaidų nebuvo, taip pat kad klaidos bus taisomos ar kad Tinklapis bei jį palaikantys serveriai yra be virusų ar kitų žalingų elementų.

Įstaiga negarantuoja visų jai siunčiamų elektroninio pašto žinučių gavimo ar žinučių turinio konfidencialumo ir apsaugos, perduodant jas internetu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis ir Jūs tai darote savo rizika.

 

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Visa Tinklapyje esanti informacija ir jos turinys atitinka galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Šioms Sąlygoms bei Tinklapio naudojimui yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

Lietuvos Respublikos teisė ir Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcija bus taikoma ginčų ir/ar pretenzijų, atsirandančių dėl Tinklapio naudojimo, atžvilgiu.