Kontaktinė informacija:
Telefonas: 8 668 00 000
El. paštas: info@seimospsichologas.lt


Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius, Lietuva
mapŽemėlapis..

Nr.9. Kaip apibūdintumėte santykius su partneriu?
  •  Puikūs
  •  Labai geri
  •  Geri
  •  Prasti
  •  Blogi
Rezultatai
Žmonių išmintingumas proporcingas ne jų patirčiai, o sugebėjimui jos įsigyti. - B. Šo

Vizija. Misija. Vertybės

Vizija

Būti geriausiu pasirinkimu savo klientams, profesionalumo standartu kolegoms ir partneriu sveikatos priežiūros institucijoms.

Misija

Didinti šeimų ir atskirų jos narių psichologinę ir emocinę gerovę.

Onkopsichologijos srityje mūsų misija yra didinti onkologinėmis ligomis sergančių žmonių ir jų artimųjų psichologinę gerovę.

Misiją įgyvendiname:

  • teikdami profesionalią specializuotą psichologinę pagalbą;
  • užtikrindami klientams kvalifikuotos pagalbos prieinamumą ir paslaugų pasirinkimo galimybę;
  • šviesdami ir mokydami visuomenę atpažinti problemas bei jas spręsti;
  • ugdydami visuomenės psichologinę kompetenciją;
  • bendradarbiaudami su mūsų partneriais ir bendraminčiais.

Vertybės

Kompetencija

Mes keliame sau aukščiausius profesionalumo reikalavimus. Klientams teikiame tik tas paslaugas ir taikome tik tuos darbo metodus, kurie yra moksliškai pagrįsti ir efektyviausiai galintys patenkinti kliento poreikius. Nuolat tobuliname savo kvalifikaciją, kaupiame svarbias mokslines ir profesines žinias, susijusias su mūsų teikiamomis paslaugomis.

Pagarba

Savo veikloje elgiamės sąžiningai, dorai ir pagarbiai. Gerbiame kiekvieną asmenybę. Reiškiame deramą pagarbą visų žmonių fundamentalioms teisėms ir orumui. Gerbiame žmogaus teises į asmeninį gyvenimą, konfidencialumą, apsisprendimą ir autonomiją.

Atsakomybė

Laikomės profesinio elgesio standartų: prisiimame atsakomybę už savo elgesį, aiškiai suvokiame savo profesinius vaidmenis ir priedermes, tarp jų ir pareigą saugoti konfidencialumą. Darbo metodus renkamės atsižvelgdami į asmenų, su kuriais dirbame, poreikius. Savo psichologijos žinias taikome ir skelbiame siekdami gausinti žmonių gerovę ir psichologijos mokslą. Suvokiame savo profesinę ir mokslinę atsakomybę bendruomenei ir visuomenei, kurioje dirbame ir gyvename.

Rūpinimasis kitų gerove

Gerbiame savo klientų ir asmenų, su kuriais bendraujame profesiniu aspektu, integralumą ir gerovę. Savo profesinėje veikloje atsižvelgiame į klientų, darbuotojų, tiriamų grupių narių ar kitų su šia veikla susijusių asmenų gerovę. Esame jautrūs realiems ir priskiriamiems savo ir kitų asmenų galios skirtumams, tuo nesinaudojame nei palaikydami profesinius santykius, nei jiems pasibaigus.

Tikėjimas

Mes tikime kiekvienu žmogumi, kuris į mus kreipiasi. Tikime, kad dirbdami kartu galime pasiekti geriausių rezultatų. Mes tikime tuo, ką darome!